WOLF – Uppföljning

Hösten år 2009 tillfrågades alla som någon gång fyllt i ett WOLF-formulär om de ville fylla i en uppföljningsenkät (WOLF-U). Responsen var positiv och ca 6 700 personer svarade ja.  I uppföljningsstudien ingick ingen hälsoundersökning men materialet har kopplats till olika diagnosregister vilket ger tillgång till sjukdomsutfall.