WOLF – Fortsättning

År 2000 startade en uppföljning av deltagarna i WOLF-N. Fortsättningsstudien i Norrland   (WOLF-F) liknade i mångt och mycket sina föregångare. Enkäten utökades dock och omfattade i större utsträckning psykosociala faktorer i arbetslivet. I denna studie kunde inte heller alla deltagare erbjudas hälsoundersökningar. I samband med uppföljningen genomfördes en arbetsorganisationsstudie kallad Friska Arbetsplatser eller WOLF-AO. I och med denna studie rekryterades fler företag och anställda i samma område, med hjälp av Företagshälsovården, varför WOLF-F kom att innefatta ca 1 700 nya deltagare. WOLF-F avslutades år 2003 med en uppföljningsfrekvens på ca 75 %.