Övriga publikationer

Böcker och bokkapitel

Rapporter

Uppsatser

 • Occupational physical activity and risk of myocardial infarction – results from the WOLF study.
  Johnsen A. Magisteruppsats, Linköping Universitet, VT 2015, handledare Eleonor Fransson.
 • BMI – ett psykosocialt problem hos en medelåldersbefolkning?
  Jatko E. Kandidatuppsats, Institutionen för psykologi, Umeå universitet, HT 2012, handledare Maria Nordin.
 • Anställdas upplevelse av stöd från sin chef i olika typer av organisationer.
  Moritz C. Magisteruppsats, Programmet för ledarskap och organisation, Institutionen för psykologi vid Umeå universitet, VT 2012, handledare Maria Nordin.
 • Effects of sleep and physical activity on the incidence of cardiovascular disease.
  Jablonski  E & Olovsson H. Examensarbete på Psykologprogrammet vid Umeå universitet, VT 2011, handledare Maria Nordin.
 • Overcommitment, psykisk hälsa och sömn.
  Odu, M.  Examensarbete på Psykologprogrammet vid Umeå universitet, HT 2009, handledare Kerstin Armelius.
 • What is the impact of overtime in the association between the work-life balance and recovery from tiredness? The WOLFF study on industrial workers.
  Reine I. Masteruppsats, Institutionen för psykologi, Umeå universitet, HT 2008, handledare Mikael Henningsson.
 • Krav och kontroll i arbetsmiljön– en jämförelse mellan arbetssektorer och kön.
  Holmberg Å. Examensarbete på Psykologprogrammet vid Umeå universitet, VT 2008, handledare Maria Nordin
 • Coping strategies and social integration in working men and women: cross-sectional results from the WOLF-F study. Mattsson, Y-J. C-uppsats vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet, VT 2007, handledare Maria Nordin.
 • Den psykosociala arbetsmiljöns samband med självskattad hälsa och hjärt-kärlsjukdom – en jämförelse mellan två teoretiska stressmodeller.
  Lönn J, Lugnberg M. C-uppsats. Examensarbete inom studieprogrammet Arbetsliv & Arbetsmarknad. Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, 2006.
 • Leisure-time physical activity and risk of first-time acute myocardial infarction – the WOLF study.
  Granholm H. Report series of Master thesis in Public Health Sciences at Karolinska Institutet, Stockholm, 2006.
 • Changes in social support and sleep disturbance: Different association patterns in a working sample with and without symptoms of mental ill-health.
  Nordin MC-uppsats vid Institutionen för Psykologi, Umeå Universitet 2005.
 • Social status, chronic work stress and cardiovascular disease.
  Dragano N. Masteruppsats vid Institut für Medizinische Soziologie, Henrich Heine Universität 2000. (Matrikelnr 829236).