Samarbeten

 • ProWorkNet

  WOLF är del i nätverket ProWorkNet, som med stöd från Forte sammanför forskare från Sverige och världen som arbetar med svenska prospektiva data inom arbetsmiljö, arbetsmarknadsdeltagande och hälsa. Nätverket växte fram ur WOLFnet och fortsätter traditionen med regelbundna symposier i Sigtuna, där resultat presenteras och nya analyser och samarbeten planeras.

 • IPD-Work

  IPD-Work (Individual-participant-data meta-analysis of working populations) är ett europeiskt samarbetsprojekt där WOLF-studien ingår som en av flera studier. Det övergripande syftet med projektet är att studera sambanden mellan psykosociala arbetsmiljöfaktorer och risken att drabbas av sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar och cancer. I projektet deltar forskare från Sverige, Finland, Storbritannien, Frankrike, Belgien, Holland, Tyskland och Danmark. https://osha.europa.eu/sub/newoshera/en/noe-research-programme/project-abstracts/the-ipd-work-individual-participant-data-meta-analysis-of-working-populations-consortium

 • MetaHealth

  MetaHealth är ett nationellt samarbetsprojekt där flera stora svenska studier, bl.a. WOLF, ingår. Syftet med MetaHealth är att samla olika svenska studier i ett projekt så att man får ett tillräckligt stort datamaterial för att kunna studera riskfaktorer för ovanliga sjukdomar vilket är svårt att göra i varje enskild studie.

 • SnusCollab

  Ett antal svenska cohortstudier, däribland WOLF, har slagit sig samman för att studera effekterna av snus med avseende för risk av sjukdom. Ett flertal artiklar har publicerats inom ramen för detta samarbete.

 • University of Ulm