Publikationer

De flesta av våra resultat publiceras i vetenskapliga artiklar eller som avhandlingar. Ibland skrivs även böcker eller populärvetenskapliga artiklar om våra ämnen, då med mer kortfattade resultat. Exempel på det senare hittar ni under fliken ”Övriga publikationer”.