Ledningsgrupp

 • Peter Westerholm

  Professor emeritus, Uppsala Universitet.
  Grundade tillsammans med Lars Alfredsson WOLF-organisationen med kohortundersökningen i Stockholm som inleddes 1992. Aktuella WOLF-intressen – främst betydelsen för stressbelastning enligt stressmodellen ”Insats-Belöning” och sambanden mellan dygnsrytm och hälsa/välbefinnande.

 • Lars Alfredsson

  Professor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Chef för avdelningen för Kardiovaskulär Epidemiologi. Bedriver forskning kring orsaker till hjärt-kärlsjukdom och inflammatoriska sjukdomar såsom rheumatoid artrit och multipel skleros. Speciellt intresserad av hur genetik samverkar med miljöfaktorer avseende risk för sjukdom.

 • Malin Bolin

  Forskare i sociologi vid Mittuniversitetet, Sundsvall.
  Forskningen handlar främst om hur arbetsplatser organiseras och vilka samband det har med anställdas arbetsvillkor och hälsa.

 • Eleonor Fransson

  Docent i epidemiologi vid Hälsohögskolan i Jönköping.
  Arbetar framför allt med arbetsmiljö och livsstilsfaktorer i relation till hjärt-kärlsjukdomar.

 • Annika Härenstam

  Professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.
  Forskning med fokus på organisationsförändringar och förändrade arbetsförhållanden – om styrning, ledarskap och arbetsvillkor framför allt inom offentliga organisationer. Intresserad av genusperspektiv och metodutveckling för arbetslivsforskning.

 • Anders Knutsson

  Professor emeritus i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet och läkare vid arbets- och miljömedicin, Sundsvalls sjukhus. Forskar huvudsakligen om psykosocial exponering på arbetet, särskilt skiftarbetets effekter på hälsa och välbefinnande.

 • Maria Nordin

  Docent i psykologi och lektor i arbets- och organisationspsykologi på Institutionen för psykologi, Umeå universitet. Forskning om arbetsrelaterad hälsopsykologi med speciellt fokus på socialt stöd och hantering av stress (coping) på arbetet. Är även involverad i andra forskningsprojekt som handlar om; luftföroreningar och demens, socialt stöd, coping och sömn hos personer med multipel kemisk överkänslighet samt stressrehabilitering.

 • Staffan Marklund

  Professor i arbetshälsovetenskap vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Studerar arbetssjuklighetens, sjukfrånvarons och förtidspensioneringens orsaker och konsekvenser. Har framför allt skrivit om vad olika fysiska och psyko-sociala belastningar i arbetsmiljön betyder och i vilken mån arbetets organisation och ledning påverkar sjukfrånvaro och förtidspension.

 • Hugo Westerlund

  Professor i epidemiologi vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Hugo forskar framför allt om samband mellan arbetsmiljö, arbetsmarknadsdeltagande och hälsa över längre tid. Exempelvis har han studerat organisationsförändringar, pensionering, äldre i arbetslivet och kontorsmiljöer i relation till trötthet, sjukskrivning, sjukhusinläggning och död.