Sprickor, öppningar och krackeleringar – nya perspektiv på arbetsmiljö

En ny antologi inom arbetsmiljöområdet har publicerats. Malin Bolin är en av redaktörerna och har även skrivit ett kapitel i boken. Även Annika Härenstam medverkar som författare. Så här skriver redaktörerna om antologin:
”I denna antologi har vi samlat aktuell samhällsvetenskaplig forskning som dels riktar blicken mot områden som inte alltid inkluderas i arbetsmiljöarbete, och dels betraktar traditionella arbetsmiljöfrågor med nya ögon. Sammanfattningsvis identifieras olika förutsättningar och problem i bokens kapitel som genomsyrar och sträcker sig bortom enskilda arbetsplatser. Det handlar till exempel om marknadsanpassning och andra förändringar i teknik och styrning som skapar såväl sprickor som öppningar och krackeleringar i förståelsen av arbetsmiljö och hur arbetsmiljöarbete kan bedrivas. Med hjälp av begrepp som genus och intersektionalitet vill författarna ge och inspirera till nya perspektiv på arbetsmiljö.”

För med information om boken

Kommentera

  • (will not be published)