Nätverksbidrag till ProWorkNet

FORTE – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – har beviljat nätverksbidrag till forskarnätverket ProWorkNet för de kommande tre åren. ProWorknet är ett nätverk för forskare knutna till WOLF-, SLOSH- och IPD-Work-projekten. Det huvudsakliga forskningsfokuset inom ProWorkNet ligger på arbetsmiljö, arbetsorganisation och hälsa. Det nu beviljade bidraget ger möjlighet för nätverket att fokusera på fortsatt samverkan mellan olika forskargrupper och andra intressenter, samt nyttiggörande och implementering av forskningsresultat.

Länk till ProWorkNets hemsida

Kommentera

  • (will not be published)