Forskningsanslag till WOLF-projekt

Åke Wibergs stiftelse har beviljat 250 000 kr i forskningsbidrag till projektet ”Fysiska och psykosociala riskfaktorer i relation till risken att drabbas av förmaksflimmer”. I projektet kommer datamaterial från WOLF att användas för att belysa om, och i så fall hur, olika faktorer i vår arbetsmiljö är relaterade till risken att drabbas av förmaksflimmer. Förmaksflimmer är en vanlig form av hjärtrytmrubbning, vilket förekommer hos ca 1-3% av den vuxna befolkningen. Vanliga symptom på förmaksflimmer är hjärtklappning, andfåddhet, trötthet, bröstsmärta, yrsel och nedsatt fysisk arbetsförmåga. En allvarlig konsekvens av förmaksflimmer är den förhöjda risken att drabbas av stroke. Trots att förmaksflimmer är en vanlig sjukdom, är relativt lite känt vad gäller riskfaktorer för sjukdomen, särskilt vad gäller arbetsrelaterade faktorer.

Kommentera

  • (will not be published)