WOLF ÄR EN AKRONYM FÖR WORK, LIPIDS (blodfetter) and FIBRINOGEN (ämne som hjälper till vid blodkoagulering) och är ett forskningsprojekt som undersöker arbetslivets och livsstilens påverkan på hälsa – speciellt på blodtryck, fett- och fibrinogennivåer. Projektet startade i Stockholmsområdet år 1992 och har sedan dess samlat in baslinjedata från drygt 10 000 personer i Stockholms-, Västernorrlands- och Jämtlands län.  

Med uppföljning både med hjälp av enkät och registerdata är studien unik i sitt slag och har resulterat i ett flertal vetenskapliga artiklar om arbetslivsfaktorers inverkan på hälsa. Här är du välkommen att ta del av de senaste forskningsresultaten.

WOLF-Net

Vi har noterat ett ökat intresse att använda WOLF-material för frågeställningar i egna fältstudier och för kombinationer med andra databaser och informationskällor. Vi ser gärna att WOLF i ännu högre grad kommer till användning inom WOLF-Net – ett nätverk bestående av forskare från hela Sverige som har det gemensamt att de är intresserad av arbetslivsrelaterad forskning. Nätverket mynnar från WOLF-studien. För mer information – gå in på fliken om WOLF-Net.